Jak se přihlásit

Naše partnerské univerzity v Německu přijímají studenty jednou až dvakrát ročně (zahájení studia září/říjen a duben).

K přihlášce se přikládají zejména tyto dokumenty:

  • kopie OP nebo pasu
  • mezinárodní certifikát z angličtiny (min. FCE či IELTS 6.0, případně Duolingo min. 95b)
  • vysvědčení ze střední školy / transkript bakalářského studia
  • maturitní vysvědčení / bakalářský diplom
  • motivační dopis
  • dle vybraných oborů případně další dokumenty (např. CV, reference, portfolio apod.)

Přijímací zkoušky jako takové se neskládají. Rozhodnutí o přijetí většinou obdržíš do 2-4 týdnů od podání přihlášky.